Dočkajú sa pomoci cestovné kancelárie a ich klienti?

 

Dovolenky a samotné cestovanie je v roku 2020 ohrozené, preto vládny kabinet a národná rada schválil návrh rezortu hospodárstva. Chcú pomôcť cestovným kanceláriám a ich klientom. Cestovné kancelárie tak budú môcť navrhnúť klientom odloženie ich zájazdu, a to až do 31. augusta 2021.

Klient cestovnej kancelárie má dve možnosti:

– vymeniť si zájazd za iný,
– absolvovať pôvodne vybratý zájazd v neskoršom termíne.

Ak by sa cestovná kancelária s klientom nedohodla na zmene zájazdu, do konca augusta 2021, bude povinná vrátiť peniaze, ktoré klient zaplatil a to najneskôr do dvoch týždňov teda do 14. Septembra 2021, pričom nezáleží, či klient zaplatil celý zájazd alebo len zálohu.

Kto môže požiadať o okamžité vyplatenie peňazí?

Zadefinovaných bolo 5 skupín, ktoré môžu požiadať o okamžité vrátenie peňazí. Pôjde o ľudí, ktorí prišli o zamestnanie, ale týka sa to aj podnikateľov či živnostníkov, ktorí museli zavrieť prevádzky a čerpali tak peniaze z opatrení vlády. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na tehotné matky, či osamelých rodičov, ktorí čerpali karanténne OČR. Poslednú skupinu, ktorá má právo na vrátenie peňazí do 14 dní, sú osoby staršie ako 65 rokov.