Daňovo-odvodová revolúcia a podpora rodín, práce a firiem 

Ministerstvo financií SR predstavilo daňovo-odvodovú reformu s názvom Daňová revolúcia.Predstavené boli 3 časti a to podpora rodiny, práce a firiem. Aké to bude mať výhody?

Ministerstvo financií SR sa rozhodlo zlúčiť prídavok na dieťa pri študentoch a daňový bonus na 50 eur, dnes je to 25,50 a 23,22 eur. Nárok má vzniknúť automaticky každému študentovi nad 18 rokov, bez ohľadu na to, či jeho rodič pracuje. Rekreačný bonus, na ktorý by mali nárok deti s pracujúcim rodičom by mal slúžiť na podporu domáceho cestovného ruchu a celkovú výšku podpory takto ministerstvo odhaduje na viac ako 320 miliónov eur ročne, čo je päťnásobok dnešnej podpory.

Cieľom tejto reformy je eliminovať dopady chudoby na rozvoj talentov detí. Daňový bonus pre dieťa pracujúcich rodičov za zvýši z pôvodných 23-46 eur na 70 eur.

Ďalšou časťou daňovej revolúcie je zníženie daňovo-odvodové zaťaženie práce.

Hrubá mzda zamestnanca by sa podľa nášho návrhu mala zdaňovať 19 %, zatiaľ čo zamestnávateľ za neho zaplatí odvod vo výške 39 %. Príjem do výšky 357 eur by sa nemal zdaňovať vôbec a nebude podliehať ani odvodom.
Ministerstvo financií plánuje zjednodušiť život aj účtovníkom – dane a odvody by sa mali vyberať na jednom mieste.

Tretia časť daňovej revolúcie je zameraná na zdaňovanie firiem. 

Daň z príjmu pre právnické osoby by sa podľa tohto návrhu mala znížiť na 19 percent z pôvodných 21 %. Podnikateľ si zároveň bude môcť dodatočne znížiť základ dane až o 50 percent, a to tým, že si urýchli odpis produktívneho majetku. Majiteľ viacerých firiem sa navyše bude môže rozhodnúť pre skupinové zdaňovanie, ktorým si vysporiada zisky a straty medzi svojimi firmami.

Financie na časť týchto opatrení plánuje ministerstvo financií vybrať z vreciek podvodníkov. Pripravované opatrenia prinesú do štátnej kasy dodatočných 60 miliónov a zavedením e-faktúry sa ušetrí podľa prepočtov až 127 miliónov eur.

Zaujímajú vás podobné témy, ako je investovanie či samotné financie? Absolvujte nás vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac.

Zdroj: Ministerstvo financií SR