Čo robiť, ak ste stratili alebo vám ukradli doklady na dovolenke?

Krádež dokladov alebo ich strata, je veľmi nepríjemná, o to viac keď sa nám to stane na dovolenke. Čo robiť v takomto prípade?

V prípade straty či odcudzenia občianskeho preukazu v zahraničí, musíte ohlásiť stratu na najbližšom útvare miestnej polície. Získate potvrdenie o strate alebo krádeži. Následne musíte túto stratu alebo krádež oznámiť na zastupiteľskom úrade- veľvyslanectve SR. Vydajú vám potvrdenie o občianskom preukaze, ktoré poslúži ako dočasná náhrada dokladu. Následne toto potvrdenie predkladáte na vyhotovenie nového občianskeho preukazu.

Čo však v prípade, že stratíte cestovný pas? Platí to isté ako pri občianskom preukaze, ale pri návrate domov to musíte nahlásiť orgánu, ktorý cestovný pas vydal. Potrebujete aj predložiť doklad o strate alebo odcudzení, ak je však tento doklad v inom jazyku, musíte si ho dať preložiť do slovenčiny.

Pri strate či odcudzení vodičského preukazu, máte povinnosť, udalosť nahlásiť ihneď po návrate domov, okresnému dopravnému inšpektorátu.

Ostatné doklady, preukazy či karty, je nutné ich stratu či odcudzenie, čo najskôr nahlásiť daným inštitúciám, pretože môže dôjsť k ich zneužitiu.

Ak sa však stane, že stratené doklady nájdete a už ste stratu nahlásili, dané doklady nesmiete používať. Pokiaľ by ste tieto doklady používali aj potom, dopustili by ste sa trestného činu.

V situácii, že v danej krajine zostávate dlhšie a potrebujete vystaviť nové doklady, ako je občiansky preukaz, pas či vodičský preukaz, musíte o to požiadať zastupiteľský úrad SR. Na Slovensku vám doklady vyhotovia a zašlú vám ich znova na zastupiteľský úrad, kde si ich vyzdvihnete.

Zaujímajú vás takéto užitočné rady? Chceli by ste vedieť viac napríklad o tom, ako investovať alebo ako si nastaviť váš rodinný rozpočet? Príďte na náš vstupný seminár a dozviete sa množstvo užitočných informácii.