Čo musí splniť osoba, ktorá sa rozhodne byť dobrovoľne nezamestnaná?

Povinnosti voči sociálnej a zdravotnej poisťovni má aj dobrovoľne nezamestnaná osoba. Aké to sú?

Dobrovoľne nezamestnaný sa môže stať aj človek, ktorého úrad práce vyradí pre nespoluprácu z ich evidencie uchádzačov. Osoba sa môže nechať vyradiť a dobrovoľne. Ak sa však nechá vyradiť dobrovoľne na zoznam uchádzačov sa môže vrátiť až o 6 mesiacov.

Poistenci štátu a ľudia, ktorí odišli pracovať do zahraničia, teda majú zdravotné poistenie iného štátu, majú výnimku od platenia zdravotných odvodov. Z toho vyplýva, že aj dobrovoľne nezamestnaná osoba si musí platiť zdravotné odvody.

Minimálny preddavok musí byť vo výške 14 % z polovice priemernej mesačnej mzdy. Pokiaľ ide o zdravotne postihnutú osobu, je to len polovica minimálneho preddavku.

  • vo výške najmenej 14 percent z minimálneho základu
  • vo výške najmenej 7 percent z minimálneho základu, ak je osobou so zdravotným postihnutím

Niektoré dobrovoľne nezamestnané osoby môžu mať istý druh príjmu, ktorý samozrejme podlieha dani. Patrí tam príjem z kapitálového majetku, z dividend alebo z prevodu, prípadne predaja nehnuteľných a hnuteľných vecí.

Sociálne poistenie dobrovoľne nezamestnaná osoba platiť nemusí. Môže si ho však platiť dobrovoľne.

Dobrovoľne nezamestnané osoby si môžu vybrať:

  • Dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie + dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti
  • Dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie
  • Dobrovoľné dôchodkové poistenie

Poistenia si môže platiť dobrovoľne osoba od 16 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, prípadne povolením na prechodný či trvalý pobyt.

Zaujímajú vás podobné témy, ako je investovanie či samotné financie? Absolvujte nás vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac.