Ako požiadať o zúčtovanie daní?

Ako požiadať o zúčtovanie daní?

Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o zúčtovanie daní   Príjem zo závislej činnosti Zamestnanec, ktorý mal v roku 2019 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 17. februára tohto roku písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov...