Aký dopad na podnikateľov bude mať nový koronavírus a aké opatrenia príjme vláda?

 

Situácia spojená s koronavírusom (COVID- 19) nie je ľahká a podnikatelia už niekoľko dní apelujú na vládu, aby zaviedla opatrenia, ktoré im pomôžu zmierniť finančné dôsledky tohto vírusu.

Navrhované opatrenia by sa mali týkať:

– Ministerstva financií SR

– Ministerstva sociálnych vecí a rodiny SR

– Ministerstva hospodárstva SR a samotných daní a odvodov

Rezort Hospodárstva chce rokovať s bankami:

– o možnosti odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez záznamu v registri dlžníkov,

– ďalej navrhuje odklad platieb poistného a odvodov na obdobie 3 mesiacov,

-o odmienky príspevku na udržanie pracovného miesta pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov, by sa mali tiež zjednodušiť.

Ďalším z opatrení by malo byť:

– oslobodenie zamestnávateľov od platenia odvodov pre zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať kvôli preventívnym opatreniam štátu,

– malo by sa rokovať aj o minimalizácii štátnych kontrol súvisiacich s činnosťami, ktoré nie sú životu dôležité, a z nich vyplývajúcich pokút.

Na to, aby tieto opatrenia uvideli do platnosti, je potrebné, aby ich schválila vláda. Vláda však už prijala jedno z opatrení, a odloží termín daňového priznania o tri mesiace pre všetky podniky.