Ako zvýšiť svoju finančnú gramotnosť

Finančná gramotnosť vyjadruje, do akej miery rozumieme svojim vlastným peniazom. Čo všetko potrebujeme na to, aby sme sa naučili správne hospodáriť a akých chýb sa ľudia pri investíciách dopúšťajú? 

Zlepšenie úrovne finančnej gramotnosti si vyžaduje vytrvalosť a určite to nejde zo dňa na deň. Najlepším variantom je začať už od malička a naučiť svoje ratolesti, ako s peniazmi rozumne hospodáriť. Ak však vašu finančnú gramotnosť začneme zlepšovať až v dospelosti, najčastejšou chybou je, že si vyberáme nevhodné produkty k vzhľadom na potreby a možnosti. Veľa ľudí sa snaží rýchlo zbohatnúť a nezvolia si variantu dlhodobých investícií, čo je často problémom. Ďalším z problémov je investovanie cez nedôveryhodné subjekty a akceptácia neprimeranej miery rizika. Všetky tieto chyby sa však dajú odstrániť správnymi vedomosťami a skúsenosťami vzdelanejších ľudí v tejto oblasti. 

Typy pre zlepšenie finančnej gramotnosti:

– naučiť sa sledovať a dodržiavať stanovený mesačný rozpoče

Ak sa vám podarí sledovať vaše mesačné výdavky, presne uvidíte kam vám vaše peniaze “utekajú” a na čo najviac míňate.Dodržiavaním stanoveného mesačného rozpočtu docielite postupné znižovanie výdavkov.

– automatizovať si svoje výdavky 
Ak budete mať automatizované bankové platby viazané k určitým dátumom, nemusíte mať stres či ste niečo nezabudli a môžete tak vypustiť dátumy vašich splátok.
Zaujala vás táto téma, ako narábať s vašimi peniazmi a ako si zvýšiť vašu finančnú gramotnosť? Absolvujte náš vstupný seminár, kde vám naši odborníci vysvetlia ako správne investovať či hospodáriť s vašimi financiami. Na našich seminároch sa dozviete #vždyviac.