Ako si stanoviť ciele do nového roka?

Nový rok je za dverami, a mnohí z nás si začínajú zhromažďovať kariérne či osobné ciele, čo by chceli dosiahnuť v roku 2022. Ako na to?

Ďalší rok je z nami a to je ten správny čas bilancovať s tým čo sme dosiahli alebo aj nedosiahli a samozrejme s tým je spojené aj stanovenie si nových cieľov na ďalší rok. Na to aby ste si ciele či predsavzatia splnili je potrebná hlavne tvrdá práca a neustále pripomínanie, toho čo ste si zaumienili.

Dôležitým krokom je zapísať si svoje hlavné ciele na papier a mať ich vždy blízko seba. Asi najdôležitejšie je, rozdeliť si ciele “na drobné” nesnažiť sa stanoviť si 10 obrovských cieľov, ktoré možno už pri písaní viete, že nie sú úplne splniteľné. Ciele či predsavzatia by mali byť stanovené tak aby ste boli schopní výsledok zmerať, alebo si povedať “áno toto sa mi podarilo”.

Ako si stanoviť kariérne ciele?

V prvom rade je potrebné vyhodnotiť si svoje pracovné pôsobenie v minulom roku. Ste spokojní s vašou súčasnou prácou? Zarábate toľko koľko by ste chceli?

Máte na pracovisku dobré vzťahy? Ste v práci spokojní? Na všetky tieto otázky si treba úprimne odpovedať.

Máte dostatočné zručnosti ? Ďalším bodom je rozanalyzovať svoje zručnosti a schopnosti. Rozpísať si svoje silné či slabé stránky, talenty a zručnosti, ktorými disponujete. Cieľom môže byť rozvíjanie týchto silných stránok, ktoré by ste chceli využiť vo vašej kariére či už v súčasnej alebo novej práci.

Ak si hľadáte novú prácu a teda v súčasnej práci nie ste spokojní, je dobré si spraviť kariérny prieskum a rozanalyzovať si rôzne pracovné ponuky.

Veľmi dôležitým krokom je VZDELÁVANIE. Absolvujte kurzy, online kurzy, na získavanie nových vedomostí a zručností a tým zvýšili svoju hodnotu či odbornosť vo svojej práci.

Na záver je dôležité stanoviť si konkrétne ciele, ako sme už na začiatku spomínali. Konkrétny cieľ však musí obsahovať aj kroky, ktoré budete plniť na jeho dosiahnutie.

Zaujímajú vás podobné témy, ako je investovanie či samotné financie? Absolvujte nás vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac.

Zdroj: Sociálna poisťovňa