Ako na platenie preddavkov na daň z príjmu?

Keďže sa blíži zaplatenie preddavkov na daň z príjmu, Ministerstvo financií SR prinieslo daňovníkom dobré správy. Všetci tí, ktorí podali daňové priznanie a zaplatili daň do konca 2020, riešia otázku v akej výške platiť preddavky v ďalšom období.

Rozlišujeme 4 skupiny daňovníkov. 

  1. Prvá skupina sa týka tých, ktorým poklesli tržby pod 40% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Nemusia vôbec platiť preddavky od mája až do konca mesiaca po skončení pandémie. Musia však podať elektronicky vyhlásenie správcovi dane, že patria do tejto skupiny.
  1. Druhá skupina daňovníkov, ktorí podali daňové priznanie ku koncu marca alebo neskôr a ich daň za rok 2019 bola nižšia ako 2018. Týmto daňovníkov bude vrátený preplatok na dani. Od apríla budú platiť preddavky z tejto nižšej daňovej povinnosti.
  1. V tretej skupine sú daňovníci, ktorí už podali daňové priznanie a ich daňová povinnosť za minulý rok bola vyššia ako v roku 2018. Svoju daň musia doplatiť najneskôr do jedného mesiaca od skončenia pandémie. Preddavky budú platiť tak, ako doteraz.
  1. Posledná skupina sa týka všetkých, ktorí budú chcieť upravovať svoje preddavkové povinnosti, a to na základe žiadosti zaslanej správcovi dane o platenie preddavkov. Výšku preddavkov určí správca dane.

V prípade, že daňovník v apríli už svoje preddavky na daň z príjmu zaplatil a boli vyššie, než vyplýva zo zákona v tomto období pandémie, môže si túto povinnosť od ďalšieho mesiaca upraviť.  Môže požiadať správcu dane o vrátenie preplatku a ten mu rozdiel vráti.

Zdroj: Ministerstvo financií