Ako môžeme zabezpečiť svoje portfólio pred infláciou?

 

Ako môžeme zabezpečiť svoje portfólio pred infláciou?

Sú rôzne spôsoby a možnosti, ako zabezpečiť, svoje dlhoročne vybudované portfólio, proti inflácií. Ktoré to sú?

Čo je to inflácia?

O inflácii môžme hovoriť vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien, tovarov a služieb a to nie je len k rastu cien jednotlivých položiek. Je to prirodzený jav trhovej ekonomiky a investor sa aj pred nárastom inflácie vie ochrániť.

Drahé kovy

Drahé kovy by mali byť súčasťou každého portfólia a každý dobrý investor by nemal zabúdať na túto komoditu. Váha už záleží od rizikového profilu investora no ideálne je sa pohybovať okolo 5-10 %. Zlato sa považuje za veľmi dobrý spôsob zabezpečenia portfólia proti možnej inflácii. Zlato je skutočné, fyzické aktívum a má tendenciu si držať aj stabilnú hodnotu.

Pri cenných papieroch na drahé kovy nesmieme zabúdať, že majú slúžiť, ako uchovávateľ kapitálu, nie ako hlavný zdroj našich výnosov.

Komodity

Komodity zahŕňajú množstvo produktov. Napríklad drahé kovy, elektrická energia, ropa, hovädzie mäso, zemný plyn, emisie, cudzie meny, ale napríklad aj niektoré finančné nástroje. S rastúcou cenou komodít rastie aj cena produktov. Tým pádom môžme tvrdiť, že komodity sú ukazovateľom inflácie.

Dlhopisy- zníženie ich expozície

Dlhopisy ako podstata investičného nástroja, je že majú vopred zafixovaný kupón, ktorý sa časom nemení. Pri inflácií sa v čase znižuje kúpyschopná sila každého kupónu. Za následok to má pokles ceny dlhopisov. Čím je dlhopis dlhší, tým je väčšie jeho precenenie nadol. Aj z tohto dôvodu sa odporúča znížiť expozíciu voči dlhopisom v čase inflácie. Minimalizujeme tak stratu z precenenia.

Príjem z nehnuteľností

Príjem z nehnuteľnosti pozostáva z nájmov, ktoré prenajímateľ vyberá. Keď rastie inflácia, rastie aj hodnota nehnuteľnosti a tým pádom aj výšky nájmov. Preto sú práve aj nehnuteľnosti dobrým spôsobom, ako zabezpečiť svoje portfólio pred infláciou. V prípade, že investor nemá dostatočné prostriedky na kúpu nehnuteľnosti, tak napríklad realitné podielové fondy môžu slúžiť ako vhodná alternatíva.

Akcie

Pri akciách je dôležité aby investor alokoval investície z rýchlo rastúcich firiem do firiem zameraných na “starú ekonomiku.” Môžu to byť banky. Výrobné alebo komoditné firmy. Pre tých , ktorý nechcú vyberať z konkrétnych titulov, môžu investovať priamo do indexu.

Chceli by ste vedieť viac o možnostiach investovania vašich financií? Absolvujte náš online webinár a dozviete sa oveľa viac.