Aké zmeny chystá rezort práce?

Ministerstvo práce pripravilo zákon o sociálnom poistení. Zmeny, ktoré schválila vláda v novele zákona sa týkajú ochrannej lehoty pre tehotné ženy, zavedenie elektronickej PN, ale upravuje aj československé dôchodky.

Predlžovať sa bude ochranná lehota pre tehotné ženy. Doteraz bolo platné, že žena musela otehotnieť ešte počas pracovného pomeru, teraz však môže otehotnieť do 6 mesiacov do jeho ukončenia. Táto úprava bude platná od 1. Januára 2023 a jej cieľom je garantovať istotu materskej, alebo tehotenského príspevku pre ženu. Ktorá otehotnela v období 180 dní od ukončenia nemocenského poistenia.

Ďalšou novinkou bude zavedenie elektronického potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti ( ePN). V roku 2022 bude môcť lekár potvrdiť PN elektronickou formou, ktorá významne zníži administratívne zaťaženie poistencov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zamestnávateľov ako aj Sociálnej poisťovne. V súčasnosti sa používa 5- dielne tlačivo, nahradenie elektronickou formou bude oveľa ekologickejšie. V prechodnom období do 31.marca 2023 bude prebiehať duálny systém potvrdzovania o PN. Lekár bude môcť vystavovať elektronické alebo papierové potvrdenia.

Zmena pripadá aj na československé dôchodky. Upravuje sa spôsob výpočtu sumy starobného dôchodku poistencov, ktorým vznikol nárok na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a zároveň získali pred 1. januárom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré poskytuje starobný dôchodok Česká republika. V mnohých prípadoch poistencovi tento nárok nevznikol, alebo nebol vyplatený a poberal tak iba čiastkový dôchodok od Slovenskej republiky. Suma starobného dôchodku týchto poistencov sa bude po novom určovať podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a to v celej dĺžke. Výška dôchodku sa vypočíta z celého obdobia dôchodkového poistenia (vrátane československého obdobia).

Zaujímajú vás podobné témy, ako je investovanie či samotné financie? Absolvujte nás vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR