Aké emailové podania nemôžu byť akceptované finančnou správou?

 

Finančná správa upozornila na to, že nemôže akceptovať mnohé z emailových podaní, ktoré prichádzajú od daňovníkov. Ako správne komunikovať s daňovým úradom?

Daňové úrady dostávajú množstvo emailov denne od klientov finančnej správy, často však sú bez akejkoľvek identifikácie. Klienti dopytujú napríklad doklady o úhrade dane, žiadajú skontrolovať podané daňové priznania alebo vybavenie stavu žiadosti. Nie však všetky tieto podania môže finančná správa akceptovať a vybavovať. 


Finančná správa informuje a prosí klientov o nezasielanie takýchto žiadostí do emailových schránok daňových úradov. Od 1.10.2020 nie je oprávnený doručovať podanie emailom podľa zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19. 


Pre klientov, ktorí komunikujú neelektronicky platí, že podania sú povinní doručovať v listinovej forme do piatich pracovných dní od odoslania emailom, inak sú považované ako nedoručené. Pre klientov, ktorí komunikujú elektronicky platí, že doručujú podanie prostredníctvom podateľne portálu finančnej správy alebo cez Ústredný portál verenej správy.


Chceli by ste vedieť viac o financiách či investovaní? Absolvujte náš vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac. 

Zdroj: Finančná správa SR