Aká bude hodinová minimálna mzda od 1.1.2022? 

FinOd januára 2022 nás čaká niekoľko zmien, inak to nebude ani pri hodinovej minimálnej mzde. 
Ovplyvní táto zmena napríklad príplatky? 

Od 1.1.2022 sa zvýši minimálna mesačná mzda z pôvodných 623 eur na 646 eur. Zvýšenie teba bude o 23 eur. Hodinová minimálna mzda zamestnanca sa zvýši z 3,580 eur na 3,713 eur. Tieto sumy platia pre zamestnania s prvým stupňom náročnosti práce.  Hodinová minimálna mzda od budúceho roka v tejto výške bude vyplácaná zamestnancovi, ktorý odpracuje týždenne 40 hodín a taktiež zamestnancovi, ktorého pracovné miesto je zaradené do prvého stupňa náročnosti práce. Tento nárok sa vzťahuje len pre zamestnanca, ktorý je zamestnaný na základe trvalého pracovného pomeru. 

 Od 1.1.2021 je zmenený mechanizmus pre určovanie výšky príplatkov. Výška už nie je určená percentuálnou výškou hodinovej minimálnej mzdy, ale pevnou sumou ustanovenou Zákonníkom práce. Zmena minimálnej hodinovej mzdy nebude mať od 1.1.2021 vplyv na výšku príplatkov zamestnancov.

Výnimkou bude len príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku, ktorý je vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. 

Zaujíma vás téma financií či investovania? Absolvujte náš vstupný seminár a dozviete sa viac a rozšírite si tak vedomosti z finančného prostredia.