Aj v roku 2022 majú rodičia nárok

na pandemickú OČR

Rodičia ale aj ostatní poistenci majú nárok na pandemickú OČR.

Vlna koronavírusu omikron zvyšuje počty detí v karanténe alebo v izoláciách. ROdičia preto majú stále nárok na pandemické OČR. Nemenia sa však pravidlá nároku na dávku ale ani postup žiadania.

Ako sa žiada o pandemické OČR?

Rodič musí kontaktovať na diaľku lekára, ak má dieťa pozitívny test, alebo bol v úzkom kontakte s pozitívnou osobou. Lekár potvrdzuje karanténu, prípadne izoláciu. Následne lekár posiela tlačivo do sociálnej poisťovne. Ak však rodič vybavuje potvrdenie osobne, doručuje tlačivo do Sociálnej poisťovne osobne.

Poistenci, ktorí sa starajú o deti do 11 rokov, alebo do 18 rokov, ak sú ťažko postihnuté. AK sú ich materské školy/triedy či zariadenia sociálnych služieb uzavreté na základe rozhodnutia hygienika či zriaďovateľa či riaditeľa.

Sociálna poisťovňa vyplatila v januári 2022 30 160 dávok pandemické ošetrovné v priemere výške takmer 143 eur.

Zaujímajú vás podobné témy, ako je investovanie či samotné financie? Absolvujte nás vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac.

Zdroj: Sociálna poisťovňa